Sırlı Dualar Mucizevi Sonuçlara Vesile Olmaktadır

Sırlı Duaların Muazzam Faziletleri Vardır

Dua, ibadetin özüdür. Müminin hayatının her anında dua olmalıdır. Fakat insan olmanın özelliği gereği dua müminler tarafından bazen unutulmaktadır. Duanın unutulmaması için Allah u Teala insanlara üzülecek veya sevinecek bazı olaylar verir. Sevinilecek olaylarla mümin ellerini açıp Allah’a şükürlerini ifade ederek duasını yapar. Kötü veya sıkıntılı anlarda ise ellerini açarak yüce Yaratıcıdan yardım talep edilerek dua edilir.

Müminlerin yapacakları duaların bazıları Kur’an-ı Kerim’de geçer. Bunlar genellikle peygamberlerin dualarıdır. Bazı dualar ise Peygamber Efendimiz (sav) tarafından tavsiye edilmiştir. Bir kısım dualar ise sahabe, tabiin ve salih kullar tarafından yapılması belirtilmiştir.

Bu dualar arasında öyle sırlı dualar vardır ki insanın elinin asla ulaşamayacağı, olmasından ümidini kestiği şeylerin gerçekleşmesine vesiledir.

Yapılması peygamberler, salih kullar veya Hz. Muhammed (sav) tarafından tavsiye edilmiş sırlı dualar farklı farklı durumlar içindir. Dua, insanın acizliğini ortaya çıkarırken Allah’ın da güç ve kudretinin her şeyin üzerinde olduğunu göstermektedir. Allah’ın gücünün her şeye yettiğine ve kudretinin sonsuz olduğuna inanarak yapılan duaların imkansızları gerçekleştirdiği görülecektir.

Sırlı Duaları Okuyacak Müminler “Fiili Duayı” da İhmal Etmemelidirler

Hastalıkların iyileşmesi için insanlar doktor doktor gezerler. Gezmelidirler. Çünkü dua iki kısımdan oluşur. Birincisi fiili duadır. Hasta olanın doktora giderek tedavi olmaya çalışması fiili duaya girer. Fakat bazen insan ve tıp ilmi öyle bir noktaya gelir ki tıkanır kalır. İşte bu noktada Allah’ın Ya Şafi ismine sığınılarak dua edilmelidir.

Allah, aciz bir şekilde ellerini açarak kapısına gelen kulunun en çaresiz hastalıklarını dahi iyileştirerek duanın sırrına vakıf olmasına yardımcı olur. Mümin her durumunda ellerini açarak Allah’ın huzuruna dua ile gitmeyi ihmal etmemelidir. Zira yüce Allah her şeye kadirdir.

İfade ettiğimiz doktor gitme ile şifa duası okuma örneğinde olduğu gibi her konuda müminler öncelikle sorumluluklarını yerine getirmeli ve dileklerinin gerçekleşmesi için emek vermelidir. Bu şekilde fiili dua yerine getirildikten sonra mümin yüce Allah’ın lütfunu talep etmeli yani el açarak yüce Rabbinden yardım istemelidir.

İlginizi Çekebilir: Ya Vedud Duası

Sırlı Duaların Tesirini Arttıran Bazı Uygulamalar

Sırlı duaların tesirini artıran önemli hususlar büyük alimler tarafından şöyle ifade edilmiştir:

Maddi ve manevi temizlik için abdest alınmalıdır. Zira sırlı duaların büyük bir kısmı ayetlere ve hadislere dayanır. Bu tarzdaki duaların abdestli okunması daha makbul kabul edilir.

Kıbleye yönelerek dizleri üzerine çöküp dua edilmesi gerekir. Şartlar uygun olmadığında müminler ayakta, yatarken veya başka bir durumda dua edebilirler. Ancak normal zamanlarda dua etmeye tıpkı ibadet etmek gibi özen gösterilmelidir. Yani kişi namaz kılarken nasıl bir titizlik gösteriyorsa dua ederken de aynı hassasiyeti göstermelidir.

Sessiz ve sakin bir ortamda dua etmek kişinin huşu içinde niyaz etmesi açısından büyük önem taşır.

Seher vakitleri, cuma günleri, bayram sabahları, kandil geceleri, farz namazı sonraları gibi makbuz zamanlarda dua etmek duaya olan icabeti arttırır.

Samimi bir kalp, ihlasla ve Allah’ın duayı kabul edeceğine inanarak dua edilmesi duaların kabulünde inşallah olumlu tesir gösterecektir.

Sırlı Dualar Nasıl Yapılmalıdır, Sözleri Nelerdir?

Her duanın nasıl yapılacağı farklıdır. Duaların özellikleri bilinerek, şartlarına uyularak yapılması gerekir. Her derde deva niteliğinde olan sırlı dualar vardır. Bütün dertlere derman niteliğinde dua olma özelliğini Âl-i İmrân suresi 8. ayeti taşımaktadır. Bu duanın sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbena la tüzığ kulubena ba’de iz hedeytena veheb lena mil ledünke rahmeh* inneke entel vehhab. (Amin)

Ey Rabbimiz! Bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalblerimizi haktan saptırma, bize kendi katından rahmet ihsan eyle! Şüphesiz ki, Sen bol ihsan sahibisin. (Âl-i İmrân, 8)

Bu ayet sırlı dualara sadece bir örnektir. Unutmamalıdır ki Kuran’da geçen duaların tamamı ile Hz Muhammed’in ağzından söylenmiş niyazların hepsi birer sırlı duadır.

Gerçekten de Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı, çok güçlü dualarla dolu muazzam bir kitap. Okuyucu yorumlarını okuyunca mucizeye zaten şahit olacaksınız. Bu kitap gerçekten hayatınızı değiştirecek.

Şuraya tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce mucizevi yorum var, artık kendinize bir fırsat vermenin vakti geldi:

 

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top