Sevdiğini Geri Getirme Duası ile Aşkına Kaldığın Yerden Devam Et!

Sevdiğini geri getirme duası birbirini seven fakat farklı sebeplerle araları açılan sevgililerin imdadına yetişen muazzam tesirli bir duadır. Bu dua sayesinde sevdiğine yeniden kavuşan ve mutlu bir yaşam sürdüren sayısız mümin vardır. 

Duanın sözlerinin eksiksiz okunması ve dua etme adabına uygun davranılması halinde inşallah güçlü biçimde tesir gösterir. Tabi el açan kişinin sevdiğine yeniden kavuşma yönünde samimi bir kalple Rabbine yönelmesi de büyük önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki halis bir kalple yapılan dualar arş-ı alada en makbul kabul edilen niyazlardır. 

Sevdiğini geri getirme duası gece yatmadan önce okunur

Sevdiğini geri getirme duası özel yaşamla ilgili bir niyazdır. Bu tarzdaki duaların gece yatmadan önce okunması tavsiye edilmektedir. Eğer gece vakti dua etmeye fırsat bulunamazsa sabahın erken saatlerinde de dua sözleri okunabilir. Ancak kişinin dua için kendisine uygun bir zaman tespit etmesi ve her gün aynı vakitlerde dua etmeye gayret etmesi daha faydalı olacaktır.

Duaya ne kadar süre devam etmeliyim?

Muhabbet dualarının istekler gerçekleşinceye kadar okunması daha makbuldür. Yani kişi sabırlı davranarak muradına kavuşuncaya kadar dua etmeyi sürdürmelidir.

Sevdiğini geri getirme duasını okuyup tatbik eden kişiler sadece birkaç hafta içinde sevdiklerine yeniden kavuştuklarını belirtmişlerdir. Duada geçen kutsi sözler sayesinde inşallah özlemler son bulacak ve tahmin edilenden daha kısa sürede vuslat (kavuşma) gerçekleşecektir.

Dua okuyacak müminler ketum davranmalıdır

Ketum davranmak yani “başka insanlara bilgi vermemek” dualar okunurken dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Çünkü dualar kişinin yüce Allah’tan yardım dilemesi demektir. Ayrıca dua etmek ile ibadet etmek arasında bir fark yoktur. Yani kişi yaptığı ibadetleri nasıl ki uluorta anlatmıyorsa yaptığı duaları da her ortamda dile getirmemelidir.

Sevdiğini geri getirme duası hem dönmesi istenen sevgiliyi hem de dua okuyan kişiyi etkiler

Sevdiğini geri getirme duası sevgilinin kalbinde muhabbetin artmasını sağlar ve onun kısa sürede dönmesine vesile olur. Dua, aynı zamanda okuyan kişinin de duygularının değişmesini sağlar. Kişi sevdiğine karşı daha duyarlı olur ve önceki dönemde yaptığı hataları tekrar yapmaz.

Dua sözleri her iki şahsı da etkilediği için bir araya gelen sevgililer öncekinden çok daha güzel bir birliktelik yaşamaktadır.

Sevdiğini geri getirme duasının sözleri

Sevdiğini geri getirme duası Selçuklular döneminde oraya çıkan bir niyazdır. Duanın sözleri o dönemin Türkçesidir. Bu nedenle dili, okuyan kişilere biraz garip gelebilir. Ancak duanın orijinalini bozmadan okumak en isabetli yaklaşımdır.

Sahih dua kitaplarında sevdiğini geri getirme duasının sözleri şöyle verilmektedir:

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdu lillâhi leke yâ Allahu sevdiğimin gönlünü bana dost kıl.

Elhamdu lillâhi yâ Allahü. Sevdiğimin gönlünü çevirgel bihakkı Lâilâhe illâllâhü Muhammeden Resulullâhi.

Ya Rab, sen ol Şan’ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın. Ya Rab, senin izzetin hürmeti için sevdiğimin gönlünü ve canını ve yedi kat endâmını ve cevabını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerden gönlünü ayrıgıl, ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm sevdiğimin gönlünü bana dost kılıvergil.

İlâhî bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikati için ve doksan dokuz esmaül hüsna hürmeti için bizi sevindirgil.

Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebûr ve bihürmeti İncîl ve bihürmeti Furkân-il Azîmi e Kurân-ı Kerîm. Ve bihürmeti suhûfi İdris Aleyhisselâm ve bihürmeti Adem Aleyhisselâm ve bihürmeti İmân’il mü’minîn velmüslimîn ve bihürmeti Cemiil enbiyâ-i vel mürselîn.

İlâhi, senin lûrfun için ve senin in’amın için ve senin ihsânın için. İlâhî, nûriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rükûda ve sucûdda evkâti hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için. Ve sübhânekellâhümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti içinve duâ-i Kunut ve duâ-i teşehhüd hürmeti için sevdiğimin gönlünü ve canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rast getirgil.

Bihürmeti Adem Safiyullâh ve bihürmeti Nuh Neciyyullâh ve bihürmeti İbrahim Halîlullâh. Ve bihürmeti Musa Kelîmullâh ve bihürmeti İsâ Rûhullâh. Ve bihürmeti Yusuf sıddîkullâh ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllâhü Aleyhi Vesellem Habîbullâh.

İlâhî, yüz yirmi dört bin peygamberler hürmeti için, sevdiğimin gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.

Muhammed Mustafa ve Habibil Mürtezâ velmüctebâ ve mâbud yâ Mahmûd yâ mennânü yâ Hannânü yâ Deyyânü yâ Hayyü ve kayyûmu ve Cebbâru ilâhî yüz yirmi dört bin enbiyâ-i velmürselîn ve evliyâlar hürmeti için sevdiğimin gönlünü bana çevirgil. (amin)

Sevdiğini geri getirme duası okuyan müminlere birkaç önemli tavsiye

Büyük alimler bu duayı okuyarak mutlu bir yaşam talebinde bulunan müminlere şu tavsiyelerde bulunmuşlardır:

  • Dua sözlerini okuyacak kişinin kesinlikle gusül abdesti ihtiyacı olmaması gerekir. Eğer böyle bir ihtiyaç varsa kişi önce boy abdesti almalı, daha sonra duasını eda etmelidir. 
  • Dua edilecek mekanın seçiminde dikkat etmek icap eder. Zira sessiz ve sakin bir yerde dua edilmesi tavsiye edilmektedir. 
  • Sevdiğini geri getirme duası okunurken aceleci davranmamak gerekir. Dua sözlerini hızlıca okuyup kalkmak yerine dua sözleri tane tane okunmalı ve sakin bir şekilde duaya devam edilmelidir. 
  • El açan müminler dua ettikleri günlerde ihtiyaç sahibi kişilere küçük de olsa bir miktar sadaka verirlerse çok faydalı olur. Çünkü sadaka vermek rahmet kapılarının açılmasını sağlar ve duaların kabulünde olumlu bir rol oynar. 

İfadeler edilen bu maddelerin dışında yukarıda üzerinde durulan iki noktaya da son bir defa değinmekte fayda vardır. Bu noktalar ise duanın gece yatmadan önce okunması ve dua okunduğuna dair başka insanlara bilgi verilmemesidir. 

Gerçekten de En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı, çok güçlü dualarla dolu muazzam bir kitap. Okuyucu yorumlarını okuyunca mucizeye zaten şahit olacaksınız. En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı gerçekten hayatınızı değiştirecek.

Şuraya tıklayıp En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nı indirin.

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce mucizevi yorum var, artık kendinize bir fırsat vermenin vakti geldi:

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top