Sabır Duası Hükmünde Okunan 5 Tesirli Niyazın Sözleri ve Okunma Adabı

Sabır duası okumak müminlerin yaşamında hayırlara vesile olur 

İnsanoğlu bu dünyada büyük bir sınavdan geçmektedir ve başına gelen her şey birer sınanma aracıdır. Bilinçli müminler bu bilinçle hareket etmeli ve sabırlı olmanın en büyük erdem olduğunu bilmelidir.

Kuran-ı Kerim’de yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır.” (Mearic-19)

Bu ayeti kerimeden de anlaşıldığı üzere sabırsız davranmak esasında bir kusur değildir. Bizim yaratılışımızdan gelen bir özelliktir. Ancak bu özelliği terbiye etmek ve sabırlı olmayı öğrenmek şarttır. Bu hususta Peygamber Efendimizin hadislerinde ve Kuran ayetlerinde sayısız beyan bulunmaktadır.

  • Peki ama nasıl sabırlı olunur? Sabırlı olmak için hangi yöntemlere başvurulabilir?

Bu sorulara verilebilecek en isabetli yanıt “sabır kazanmak için yüce Rabbimizin rahmetine sığınmak” biçiminde olacaktır. Zira kulunu sabırsız yaratarak onu sınava tabi tutan ve bunu Kuran-ı Kerim’de ifade buyuran yüce Allah’tır. O halde sabır kazanmak için müracaat edilecek yegâne güç de Azim olan Allah’tır. Yüce Allah’ın kelamı olan Kuran ayetlerinin dua hükmünde okunması ise bu hususta mucizevi tesirler göstermektedir.

Bu yazımızda 5 farklı konuda okunan 5 etkili sabır duasının sözleri ile okunma usulü hakkında bilgiler vereceğiz. Aktaracağımız bilgilerin hayırlara vesile olmasını temenni ederek maddelerimize geçiyoruz.

Özel yaşamdaki sorunlar karşısında okunan sabır duası

Özel hayatında çeşitli sıkıntılar yaşayan insanların Hud suresinin 115. ayetini okumaları inşallah hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. Dua sözlerinin gece yatmadan önce peş peşe üç defa okunması tavsiye edilmektedir. Ayrıca duaya bir hafta boyunca devam edilmesi de büyük alimlerin görüşleri arasındadır.

Bismillahirrahmanirrahim

Vasbir fe innellahe la yüdıy’u ecral muhsinın. (amin)

Ayeti kerimenin Türkçe meali

Sabret! Çünkü, Allah iyilik edenlerin mükâfatını zayi etmez. (Hûd-115)

Maddi sıkıntılarla mücadele edenlere okumaları tavsiye edilen sabır duası

Maddi sorunlar karşısında insanlar büyük bunalıma girer. Çünkü ekonomik sıkıntılar hayatın tüm alanlarını hatta özel yaşamı bile etkiler. Böylesi sorunlarla karşılaşan müminler her sabah Bakara suresinin 153. ayeti kerimesini okumalıdır. Bu dua aynı zamanda bereket duası hükmündedir ve müminlerin kısa sürede rızık genişliğine kavuşmalarını sağlamaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim

Ya eyyühellezıne amenüsteıynu bis sabri ves salah* innellahe meas sabirın. (amin)

Ayeti kerimenin Türkçe meali

Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (Bakara-153)

Ruhsal olarak daralıp sıkılanlara okumaları tavsiye edilen sabır duası

Psikolojik olarak bunalıp daralan müminlerin her sıkıldıklarında Yusuf suresinin 83. ayetini okumaları inşallah huzur bulmalarına vesile olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

Kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemıl asellahü ey ye’tiyenı bihim cemıa innehu hüvel alımül hakım. (amin)

Ayeti kerimenin Türkçe meali

Yakup, “Nefisleriniz sizi bir iş yapmaya sürükledi. Artık bana düşen, güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir” dedi. (Yusuf-83)

Nefsine karşı mücadele edenlere okumaları tavsiye edilen sabır duası

İnsanın nefsi insanın ben büyük düşmanıdır. Bazen insan yanlış olduğunu bile bile nefsine uyar ve sonradan pişman olacağı şeyler yapar. Nefsin şiddetli baskısından kurtulmak ve kötülüklerden sakınmak için Meryem suresinin 65. ayetinin okunması inşallah hayırlı sonuçlar verecektir.

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma fa’büdhü vastabir li ıbadetih hel ta’lemü lehu semiyya. (amin)

Ayeti kerimenin Türkçe meali

(Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde, O’na ibadet et ve O’na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç, O’nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun? (Meryem-65)

Başına bir musibet gelenlere okumaları tavsiye edilen sabır duası

Musibetler karşısında dayanma gücü azalan müminlerin Lokman suresinin 17. ayeti kerimesini okumaları tavsiye edilmektedir. Bu dua aynı zamanda ailevi sıkıntıların bitmesi ve özel hayattaki sorunların çözülmesi için de okunmaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim

Ya büneyye ekımıs salate ve’mur bil ma’rufi venhe anil münkeri vasbir ala ma esabek inne zalike min azmil ümur. (amin)

Ayeti kerimenin Türkçe meali

“Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.” (Lokman-17)

Gerçekten de Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı, çok güçlü dualarla dolu muazzam bir kitap. Okuyucu yorumlarını okuyunca mucizeye zaten şahit olacaksınız. Bu kitap gerçekten hayatınızı değiştirecek.

Şuraya tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce mucizevi yorum var, artık kendinize bir fırsat vermenin vakti geldi:

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top