Sabah Duası Faziletleri, Sözleri ve Okunma Usulü

Sabah duası kişiyi, sevdiklerini ve aile efradını her türlü kaza-beladan koruyan muazzam tesirli dualardan biridir. Bizzat Hz. Muhammed’in sözlerine dayanan sahih bir niyazdır.

Sabah duası yüzyıllardır İslam dünyasında okunan ve Allah’ın izni ile çok olumlu neticelere vesile olan kutsi bir duadır.

Bu yazımızda her müminin bilip okumasında çok büyük faydalar olan sabah duasının sözlerine ve adabına dair bilgiler vereceğiz.

Sabah duası sadece sabah namazını müteakiben mi okunabilir?

Sabah duasını sabah namazından sonra okumak elbette ki son derece faydalıdır. Zira farz namazları sonrasında niyaz edilen dualara icabet daha güçlü olmaktadır.

Ancak sabah duasının Hz. Peygamber ve diğer sahabeler tarafından sabahın diğer vakitlerinde de okunduğuna şahit olunmuştur.

Bu gerçekten hareketle sabah duasının bir “yeni güne başlama duası” olduğunu ifade etmek doğru bir yaklaşım olacaktır. Zaten büyük alimler bu duanın okunma vakti için “gün öğleye devrilmeden önce okunması gerektiği” yönünde beyanlarda bulunmuşlardır.

Kimi kaynaklarda bu duanın  hem sabah hem de akşam okunmasının duanın tesirini arttıracağı yönünde ifadeler bulunmaktadır. Ancak İslam Peygamberi bu duayı daha çok sabah vakitleri okumuştur. Bizce Hz. Muhammed’in sünnetine uyarak duayı özüne uygun olarak “sabah vakitleri” okumak çok daha doğru olacaktır.

Sabah duası hangi amaçlara binaen okunmaktadır?

Sabah duasının okunma amaçları ve tesirlerine dair muteber dua kitaplarında şunlar söylenmiştir:

Sabah duasını okuyarak evden çıkan kişi her türlü kaza ve beladan inşallah korunacaktır. Zira bu dua “hıfzetme (korunma) duası” hükmündedir. Bu itibarla sabah duası daha çok çocukları okula veya işe giden anne-babalar tarafından yaygın olarak okunmuştur.

Sabah duası okunan evlerde evin bereketi artar ve ev halkı geçim derdi ile sınanmaz. Eğer dua metni Zariyat suresi ile birlikte okunursa inşallah o evde rızık kapıları açılır ve maddi problemler son bulur.

Sabah duası Felak suresi ile birlikte olunursa inşallah nazardan ve her türlü şer güçten kişiyi korur. Her türlü vesvese ve korkunun giderilmesinde de dua biiznillah çok tesirli sonuçlar vermektedir.

Kişinin nefsine hakim olmasını sağlar ve dışarıdan gelebilecek her türlü akıl çeldirici güç karşısında kişinin ahlakını kavi (güçlü) tutar. Günümüzde bozulan sosyal düzen ile çökmüş ahlaki yapı göz önüne alındığında duanın önemi daha çok öne çıkmaktadır.

Aile saadetinin daim olmasını sağlar. Eşlerin birbirine karşı sevgi ve muhabbetlerini artırır, çocukların hayırlı evlatlar olarak yetişmelerine vesile olur.

Sabah duasının sıralanan tesirlerine dair kaynaklarda pek çok anlatım bulunmaktadır. Ayrıca bu duanın muazzam gücüne dair müminlerin kendi yaşam deneyimlerinden hareketle anlattıkları sayısız rivayet bulunmaktadır.

Sabah duasını yalnızca kişinin kendisi mi okuyabilir?

Sabah duası önemli bir “hayır dileme” duasıdır. Bu bakımdan duayı başkası için okumakta bir sakınca yoktur.

Bilindiği üzere eğer bir dua hacet veya dilek duası mahiyetinde ise duayı bizzat kişinin kendisinin okuması gerekmektedir. Fakat sabah duasında olduğu gibi “hayır dilemek ve şerden korunmak için dua” ediliyorsa başkası için de dua edilebilir.

Bu anlamda sabah duası da kişi tarafından okunup niyaz edebileceği gibi kişinin anne-babası veya başka bir yakını tarafından da okunabilir.

Sabah duasını yazılı bir metinden de okuyabilir miyim?

Duaların ezberlenerek okunması zorunlu değildir. Kişi yazılı bir metin üzerinden de duayı okuyabilir. Ancak her sabah okunması gereken ve Allah’ın izni ile sayısız mucizeye vesile olan böylesi önemli duaları ezberleyip okumak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.  Zaten sabah duası oldukça kısa ve akılda kalıcı bir duadır bu yönüyle kolaylıkla ezberlenebilmektedir.

Sabah duasının yazılı bir metin üzerinden okunup okunamayacağı hususunda şu önemli tartışmayı açıklığa kavuşturmakta fayda vardır:

Bazı İslam ülkelerinde sabah duası çerçeveli bir tablo içine yazılarak evlerin dış kapılarına yakın bir yere asılmaktadır. Asıl amaç aile bireylerinin sabah dışarı çıkarken bu kutsi duayı okumasını sağlamaktır.

Niyet olarak kötü bir amaç taşımasa bile bizce duaların bu şekilde cisimleştirilmesi doğru değildir. Duaların yazılı bir metinden okunabileceği tüm büyük İslam alimleri tarafından kabul edilmektedir. Ancak kastedilen kitap, tablet vb bir araç yardımı ile dua sözlerini okumaktır. Buna karşın dua metinlerinin bizatihi eşya haline getirilmesine ise ulema alimleri pek sıcak bakmamıştır.

Sabah duasının sözleri

Sabah duasının orijinal Arapça lafızları Kütüb-i Sitte gibi güvenilir kaynaklarda şöyle verilmiştir:

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Bismi’l-lahi’l-lezi lâ yedurru me’a ismihi şey’ün fi’l-ardi velâ fi’s-semâi ve hüve’s-semî’ü’l-alîm”

Bu duanın sözlerini bize aktaranlar sahih hadis alimleri olarak bilinen Ebu Davud ve Tirmizi‘dir.

Sabah duasının günümüz Türkçesi ile meali şöyledir:

“Bismillahirrahmanirrahim”

“İsminin anılması ile yerde ve gökte bulunan belâ ve musibet cinsinden hiçbir şeyin zarar veremediği Allah’ın ismi ile korunuyorum. O hem her sözü işiticidir, hem de her şeyi bilicidir, diyen kimseye ansızın bir musibet gelmez.”

Sabah duası okunurken sadece yukarıdaki Arapça kısımlar okunacaktır. Türkçe meal bilgilendirme amaçlıdır.

Sabah duası ile alakalı 2 önemli nokta

Sabah duasını okumadan önce abdest almaya gerek yoktur. Kuran surelerine dayanan dualarda abdest almak icap eder. Ancak hadislere dayanan dualarda abdest alıp almamak kişinin inisiyatifine bırakılmıştır.

Önemli duaların peş peşe üç defa okunması geleneği Hz. Muhammed’in örnek alınmasının sonucudur. Zira İslam peygamberi önemli gördüğü niyazları bazen üç defa art arda okur sonra da tasdik anlamında “amin” derdi. Müminlerin de kısa bir niyaz olan sabah duasını üç defa peş peşe okumaları daha isabetli bir tercih olacaktır.

Gerçekten de Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı, çok güçlü dualarla dolu muazzam bir kitap. Okuyucu yorumlarını okuyunca mucizeye zaten şahit olacaksınız. Bu kitap gerçekten hayatınızı değiştirecek.

Şuraya tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce mucizevi yorum var, artık kendinize bir fırsat vermenin vakti geldi:

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top