Önemli Ayrıntıları ile Sosyal Fobi Testi, Mutlaka Okumalısınız!

Sosyal Fobi Testi Arayanlara En Detaylı Anlatımla Dev Rehber!

İnsan toplumsal bir varlıktır. Mutlu olabilmek, güzel ve keyifli bir hayat geçirebilmek için insanın diğer insanlara ihtiyacı vardır. Mutluluk verici bir hayat yaşabilmek için bireyin diğer insanlar ile ilişki kurabilmesi, karşısındakini dinlemesi, kendini dinletebilmesi gerekmektedir.

 • İnsanların bir kısmı diğer insanlar ile çok rahat iletişim kurup, diyalog kurmakta zorlanmazken bazı insanlar ise kendini diğer insanların yanında veya bir topluluğun önünde kendini rahat hissedemez. Bırakın rahat hissetmeyi bazı durumlarda hastalıklı gibi hal ve hareketler sergileyebilirler.

İnsanların ve topluluğun bulunduğu yerlerden uzaklaşmak isterler. Tanı koymak için sosyal fobi testi uygulanan bu durum sosyal fobi olarak ifade edilir. Kişinin diğer insanlar ile iyi ve doğru iletişim kurmasın engelleyen psikolojik bir rahatsızlıktır ve tedavi edilmesi gerekir.

Sosyal Fobi Testi Uygulamaları

Sosyal fobisi bulunan kişi bir ya da daha fazla toplumsal durumdan rahatsızlık duymaktadır. Rahatsızlık duyduğu bu ortamlarda durmamaya ve kaçınmaya özen gösterirler. Sosyal fobi testi uygulamalarında kişinin hangi durumlardan ne oranda kaygı duyduğu anlaşılmak istenir.

Bunu için de kişinin fobi dozunun anlaşılması için bazı sorular sorulur. Bu sorular genellikle bu durumda bulunan insanların sıklıkla rahatsız oldukları sosyal durumları içerir. Sorular genellikle aşağıdaki konularla ilgili olur:

 • Topluluk önünde konuşma
 • Yeni insanlar ile tanışma
 • Düğün, parti, eğlence gibi sosyal ortamlara katılma
 • Toplu ortamlarda yemek yeme
 • Karşı cins ile arkadaşlık başlatma
 • Umumi tuvaletlerin kullanılması ki bu genellikle erkekler için pisuar bayanlar için alafranga tuvaletleri kullanma
 • Kendini ve çevresini rahatsız eden başka birinin davranışlarına ve fikirlerine karşı çıkma
 • Belli bir makamdaki kişiler ile konuşma

Sosyal fobi testi içinde kişiden bu durumlar karşısında kişinin kendini nasıl hissettiğini anlatabileceği cevapları işaretlemesi istenir.

Neden Sosyal Fobi Testi Uygulanır?

Toplumumuzda sosyal fobi utangaçlıkla karıştırılmaktadır. Bazı anne babalar çocuklarında bu veya benzeri durumlara rastlarlar fakat bunu utangaçlık olarak isimlendirirler. Oysaki sosyal fobi utangaçlığın ağır, ileri ve işlev bozukluğu halidir. Tanı konulup tedavi edilmediğinde kişinin hayatında ciddi sorunlar ortaya çıkaracak olumsuzluklara neden olabilir.

 • Toplumsal ortama girmek zorunda olan sosyal fobik insanlarda istemsiz terleme, yüz kızarması, ellerde titreme, kalp çarpıntısı gibi durumlar yaşamaya başlar. Ve yaşadıkları bu durumların karşıdaki insanlar tarafından fark edileceğini, diğer insanların kendileri hakkında olumsuz düşünceler geliştireceğini düşünür ve bundan kaygı duymaya başlarlar.

Bu tedirginlik ve kaygıyı yaşamamak için toplumdan kaçmaya, uzak durmaya çalışırlar. Kaygı, tedirginlik, uzaklaşma ve kaça hissi kişilerde panik atak nöbetlerine yol açar. Rahatsızlığın daha ileri boyutlara taşınmaması için sosyal fobi testi yapılıp tedbirlerin alınması doğru olacaktır.

İlginizi Çekecektir: Erkekleri Aşık Etmenin Yolları

Sosyal Fobi Testi ve Sosyal Ankisiyet Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

Sosyal fobisi bulunan insanların düşük özgüvene sahip oldukları düşünülebilir. Oysaki sosyal fobikler başkalarının kendi hakkındaki duygu, düşünce ve değerlendirmelerini abartma eğilimindendirler.

Sosyal fobi testi kişideki ankisiyet bozukluğun olup olmadığını ve derecesini belirler. Sosyal fobi üzerinde yapılan çalışmalar rahatsızlığın ortaya çıktığı durumları 4 ana başlıkta kategorize etmiştir. Bu durumlar şunlardır:

 1. Topluluk önünde sunum yapmak, grup karşısında konuşmak gibi resmi etkileşimler en çok kaygı meydana getiren durumlardır.
 2. Resmi olmayan toplantı, parti, düğün, eğlence ortamlarında konuşma, tanıdıkların olmadığı toplantılara katılma fobinin oluştuğu ikinci derece durumlardır.
 3. Israrlı satıcının baskısına direnç gösterememe, karşıt düşüncedeki birinin fikir ve düşüncelerine itiraz edememe, alınmış olan bir malı geri iade edememe gibi etkileşimler üçüncü kategoriyi oluşturmaktadır.
 4. Başka birilerinin yanında çalışmak, toplulukla birlikte yemek yeme, grup içinde yazı yazmak gibi durumlar ise dördüncü düzeyde sosyal kaygı yaratan ortamlardır.

Sosyal Fobi Testi ve Kimlerde Görülür?

Türk toplumunda insanların sosyal ortamda çekingen bir tutum sergilemeleri yaygın olarak karşılanmaktadır. Fakat her çekingen veya utangaç tutuma sahip olanların sosyal fobik olduğu söylenemez. Sosyal fobi testi yapıldıktan sonra uzman kişi tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde tanı konulabilir.

Sosyal fobi bireylerin hayatı boyunca belirli dönemlerinde yaşayabileceği bir deneyimdir. Dünya genelinde insanların sekizde birinin hayatının belirli dönemlerinde sosyal fobi yaşadığı tespit edilmiştir. Sosyal fobi genellikle ergenlik döneminde belirtilerini göstermeye başlar.

Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülmektedir hatta kadınlarda erkeklerden iki kat daha fazla görülür. Fakat kadınlar yardım almaktan çekinirken erkekler çok daha rahat yardım talebinde bulunup, destek almaktadır. Bunun nedeni olarak da toplumumuzda kadınlar açısında çekingenlik ve utangaçlık durumunun daha büyük sorun olarak görülmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Sosyal Fobi Testi ve Sosyal Fobinin Nedenleri

Sosyal fobi genellikle ergenlik döneminde başlar. Fakat bazı nadir durumlarda daha erken dönemlerde de başladığı görülmektedir. Yardım alındığında atlatılabilen bu rahatsızlık tedavi edilmediğinde ömür boyu sürebilmektedir.

Sosyal fobi testi tanı koymaya yardımcı olmaktadır fakat fobinin neden kaynaklandığını öğrenmeye yeterli değildir. Sosyal ankisiyetenin neden kaynaklandığı bilinmemekle birlikte farklı etkenlerin bu duruma yol açtığı ifade edilmektedir. Bu etkenler şunlardır:

 • Genetik nedenler
 • Geçmiş yaşantısının herhangi bir döneminde yaşanılan aşağılanmışlık hissi, mahcup olma, utangaç hissetme durumları
 • Yaşadıkları toplumsal ortamlar ile ilgili olumsuz düşünceler geliştirme
 • Sosyal ilişkiler için beceri geliştirememeleri, beceri eksikliği
 • Şema yaşantıları

Sosyal Fobi Testi ve Bilişsel Davranışçı Terapi

Sosyal fobi testi kişiye tanı konulmasına yardımcı olurken bilişsel davranışçı terapi ise korku ve kaygılara neden olan düşünceleri değiştirmek için bireye destek olur. Psikolojik Danışman ile yapılan Bilişsel davranışçı terapi:

 • Fobike gerçekçi olmayan olumsuz düşüncelerini fark etmeyi ve olumlu düşünceyi geliştirmeyi öğretir.
 • Terapilerde psikolojik    danışman, danışanın çekindiği durumlar ile kademeli olarak yüzleşmesini sağlar.
 • Sosyal fobinin devamına neden olan kaçınmaları yok etmek için yardımcı olur
 • Sosyal becerisi eksik olan kişilerin sosyal beceri geliştirmesine destek olunur
 • Kaygı ve tedirginlik veren durumlar ile başa çıkma yol ve yöntemlerinden olan gevşeme yöntemi metotları öğretilir

Sosyal Fobi Testi ve Tedavi Süreci

Sosyal fobi tedavisinde terapi veya ilaç teknikleri kullanılabilmektedir. Sosyal fobi testi sonuçlarına göre tedaviyi yapacak olan uzman tedavi sürecine kişinin durumuna ve ağırlığına göre karar verir. Hafif ve orta ağırlıkta fobisi olanlar için psikoterapi süresi 20 seans yeterli olmaktadır.

Topluluk önünde konuşamama gibi durumlar için kısa süreli birkaç seans tedavi için kafi gelmektedir. Ağır durumda olanların seans sayısı ise değişebilmektedir. Psikoterapi veya psikolojik danışmanın ne kadar devam edeceği sorunun ağırlık düzeyi ve terapiye aktif katılımla alakalıdır. Tedavide ilaç kullanmakta mümkündür.

 • Fakat genel kanaat ilaç kullanımının kesilmesinin ardından tekrar belirtilerin ortaya çıktığı yönündedir. Bundan dolayı ilaç yerine terapi tavsiye edilmektedir.

Sosyal fobi testi yapılırken doğru sonuçların çıkabilmesi için kişiden soruları doğru ve hassas bir şekilde cevaplandırması istenir. Diğer türlü çıkan sonuçlar uzmanı yanlış yönlendirebilir. Bu tür süreçlerde bireyin uzmana yardımcı olması durumunda tedavi süreci daha hızlı ilerlemektedir.

Terapiye başlayan sosyal fobi kişiler sonucu merak etmektedirler. Oysaki sonuç kişinin terapiye aktif katılması, süreçle ilgili her türlü endişe ve sorunları terapiste bildirmesi, cesur davranması ile yakında alakalıdır.

Sosyal Fobi Testi ve Özgüven Kazanmanın En Etkili Yolu

Sosyal fobi testi yazısı kapsamında size çok değerli bilgiler aktarmaya çalıştık ve bu bilgiler doğrultusunda yolunuzu aydınlatmanın gayreti içerisinde olduk. Çünkü sosyal fobi rahatsızlığının gerçek anlamda işlev kaybına sebebiyet verdiğini ve kişinin hayatında adeta bir ukte yarattığını bilmekteyiz.

 • Tamamen uzman görüşlerini esas alarak kaleme aldığımız bu yazıda şimdi de gerçek bir uzmanın kaleminden çıkan ve sosyal fobi rahatsızlığına gerçek anlamda çözüm üretebilecek olan Özgüvenin Temel Dinamikleri Setini sizlere tavsiye etmek istiyoruz.

Evet Özgüvenin Temel Dinamikleri setine gerçekten çok güveniyoruz, çünkü şimdiye kadar binlerce insan bu sette bulunan değerli bilgileri hayatına aktararak muhteşem ilerlemeler kaydetti ve çok güzel değişimler yaşadı. Siz de bu kıymetli eserler sayesinde özgüven yolculuğunuza ivme kazandırabilir ve sosyal fobi rahatsızlığınızdan en kısa sürede kurtulmanın yollarını sağlayabilirsiniz.

Bu değerli eser setinin indirme linkini ve bu eserlerin ne kadar işlevsel olduğunu aktaran okuyucu yorumlarından bir kısmını aşağıya alıyoruz.

 

Dilerseniz sitede dolaşıp diğer yazılarımızı da inceleyebilirsiniz.

Mesela şu yazımızda size hitap ediyor olabilir: Erkekleri Tavlama Sanatı

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top