Letafet Ne Demektir? Anlamı, Kökeni ve Örnekler

Letafet sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiş ve kökenini “ltf”den (latafa) almıştır. Latafa sözcüğü ise şirin ve hoş, tatlı ve güzel gibi anlamlar taşımaktadır.

“Letafet,” kelime olarak “güzellik” veya “zarafet” anlamına gelir. Bu kelime genellikle bir kişinin dış görünüşünü, davranışını veya tarzını ifade etmek için kullanılır. “Letafet” kelimesi, bir şeyin estetik açıdan hoş veya cazip olduğunu ifade etmek için kullanılabilir. Türkçe’de özellikle edebi metinlerde veya güzellikle ilgili konuşmalarda sıkça kullanılan bir terimdir.

Aynı zamanda letafet sahibi kişiler için latif kelimesi kullanılır ve “falanca kişi oldukça latif” denir. Bu anlamda özel isim olarak Latif ve Latife isimleri de latif olan erkek ve letafetli kadın anlamlarındadır.

Letafet Kelimesinin Eşanlamlıları Nelerdir?

Bu sözcük, dilimizde birçok eşanlamı olan bir kelimedir ve en çok kullanılan eşanlamlıları ise şunlardır:

 • 1- Güzellik 2- Rana 3- Hub 4- Zarafet 5- Hüsne 6- İncelik 7- Nefaset 8- Zariflik

TDK Sözlük Kelimeyi Nasıl Açıklıyor?

TDK’ye göre kelimenin üç farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Güzel, tatlı ve çekici olmak

Örnek Cümle: “O kadının ne kadar letafet sahibi olduğunu fark eden Latif, adeta bir nefâset harmonisi içinde yüzmeye başladı.”

İkinci Anlamı: Zarif, kibar ve ılımlı olmak

Örnek Cümle: “Zarafet ve letafet abidesi olan o zatın en güzide tarafı, nadide bir elmas parçası gibi kibar ve yumuşak başlı olmasıydı.”

Üçüncü Anlamı: Beş duyu organı ile algılanamayan, soyut ve içsel.

“Eskiler, soyut kelimesi yerine mücerret veya letafet kelimelerini tercih ederlerdi, bu nedenle beş duyu organının algılamakta yetersiz olduğu ‘sevgi’ gibi kavramlara latif kavramlar denirdi.

Örnek Cümleler

 • Eskiden kadın türünün letafetini ortaya koymak için “taife-i latife” tamlaması kullanılırdı, yani letafet sahibi kadınların oluşturduğu grup.
 • Latife latif gerek şeklinde bir atasözü vardır, bu atasözü latifenin (yani ince nükte ve espirinin) incelikli olması gerektiğini ve kabalıktan uzak olması lazım geldiğini anlatırdı. Günümüzdeki eşek şakaları için bu tabiri kullanmak gerek galiba!
 • Kadının sivri ve delici bakışları karşısında hırpani bir eda mı takınsa yoksa letafet ile mi dursa, kestiremedi.
 • Babası oğluna, evladım letafeti elden bırakma, çünkü o yoksa hiçbir şey yoktur, diyerek öğüt verdi.
 • Gelinin letafeti, bütün davetlileri büyüledi.
 • Bu tablo, doğanın letafetini mükemmel bir şekilde yansıtıyor.
 • Kadının giydiği elbise, onun zarafetini ve letafetini vurguluyor.
 • Parkın bahçesindeki çiçeklerin rengarenk letafeti göz kamaştırıcıydı.
 • Sanatçının eserleri, onun yaratıcılığının ve letafetinin bir yansımasıdır.
 • Yemek masası, özenle hazırlanan yemeklerin letafeti ile süslendi.
 • Otelin lobisi, lüks ve letafetle döşenmişti.
 • Şehir, tarihi binalarının letafetiyle ünlüdür.
 • Elmas yüzük, zarafet ve letafet simgesi olarak kabul edilir.
 • Bu eski şehir, mimari letafetiyle ünlüdür ve turistler için popüler bir destinasyondur.

Letafet ile İlgili Birkaç Şiir

“En zarif duyguların tercümanı olmuşsun
Letafetin dillere destan olmuş sevgilim
En mutena hislerin çağlayanı olmuşsun
Varlığın ile ruhum mestan olmuş sevgilim.”

“Kazara bir hataya imza atsa birisi
Letafetle karşıla bu yanlışı selim ol.
Unutma sevgi kalır bu dünyada gerisi
Sadece boş lakırdı, nezakete teslim ol.”

“Bu cihanı süsleyen tüm tezyinât letafet
İnsanın iç dünyası bu duyguyla rahatlar
Her mana güzeldir de en güzeli zarafet
Onun ile yoluna girer bütün hayatlar.”

“Kim aştı bunca derdi, gamı, hüznü, mihneti?
Kime kaldı dünyanın bu zalim adaleti?
Her gelenin elinde avucunda bir hiçlik
Letafetle karşıla gelen bu adaveti.”

“Yemenin sorgucunda
Mutluluk burcunda
Letafet bekliyor
Burnunun ucunda.”

Kelimenin etimolojisi (kökeni)

“Letâfet” kelimesinin etimolojisi Arapça kökenlidir. “لطافة” (lṭāfa) kelimesi, Arapça’da “zarafet”, “cana yakınlık”, “naz”, “hoşgörü” gibi anlamlara gelir. Bu kelime, güzellik, zarafet ve incelik gibi olumlu nitelikleri ifade etmek için kullanılır.

Türkçe’ye Arapça kökenli kelimeler Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaygın bir şekilde girmiş ve Türkçe kelime hazinesini zenginleştirmiştir. “Letâfet” kelimesi de bu şekilde Türkçeye geçmiş ve güzellik, incelik, zarafet gibi kavramları ifade etmek için kullanılmıştır.

Letafetli Kime Denir?

Yumuşak başlı ve kibar, zarif ve alçakgönüllü kişilerin tevazu ve inceliklerini anlatmak için o kişilere “letafetli” denirdi.

Latif kelimesi de buradan mı gelir?

“latif” kelimesi de Arapça kökenli bir kelimedir ve “letâfet” kelimesiyle aynı kökten gelmektedir. “Latif” kelimesi Arapça kökenli olan “لَطِيف” (laṭīf) kelimesinden türetilmiştir. Bu kelime, “inceden inceliğe giden”, “nazik”, “hoşgörülü”, “fevkalade hassas” gibi anlamlara gelir.

Türkçe’de “latif” kelimesi, bir şeyin incelikle yapılmış, hafif dokunuşlarla süslenmiş veya anlam bakımından ince detaylar taşıyan bir nitelikte olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bu kelime de Arapça kökenli kelimelerden biridir ve Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren Türkçeye geçmiştir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top