Karınca Duası Nedir? Niçin Okunur?

Her yerde karşımıza çıkan karınca duası sahih bir niyaz mıdır?

İş yerlerinde ve evlerde sıklıkla tablo şeklinde gördüğümüz karınca duası halk arasında “bereket duası” olarak bilinmektedir. Hatta Anadolu’nun pek çok yerinde açılan iş yerlerine ilk asılan tablo karınca duasıdır.

  • Peki gerçekte karınca duası nedir? Sahih (güvenilir) bir niyaz mıdır? Karınca duası yerine başka hangi dualar okunabilir?

Yanıtları sizler için araştırdık. İşte karınca duası hakkında merak edilen her şey:

Karınca duası ayet veya hadis değildir

Bu duanın içinde pek çok kutsi ifade geçmektedir. Bu nedenle duayı okuyan kişiler bu sözlerin Kuran-ı Kerim’den veya Peygamber Efendimiz’in hadislerinden alındığını zannetmektedir. Ancak bu duada geçen ifadeler ayet veya hadis değildir. Dua sözlerinin büyük alimlerin cümleleri olduğu düşünülmektedir.

  • Karınca duası hakkında dile getirilen bir rivayete göre Hazreti Süleyman’ın bu duayı bir karıncadan öğrendiği belirtilmektedir. Duanın ismi de buradan gelmektedir. Ancak bu kıssa hakkında Kuran’da ve hadislerde herhangi bir bilgi yoktur.

Bu dua hakkında görüş bildiren büyük alimler duada dine aykırı ifadeler bulunmadığını belirtmektedir. Yani duanın sözlerini okumakta bir mahzur yoktur. Ancak sahih olmadığı endişesiyle bu duayı okumamayı tercih eden müminler için yazımızın sonunda 3 farklı bereket duasının sözlerine yer verilecektir.

Karınca duasının sözlerinde neler anlatılmaktadır?

Duada 4 büyük meleğin, 4 kutsal kitabın ve Hazreti Muhammed ile ondan önceki 4 peygamberin isimleri geçmektedir. Duanın sonunda ise Ashabı Kehf’in isimleri sıralanmaktadır. Duanın sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü Resülüllahi sadikul vadil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Eselüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben bi rahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr. (amin)

Karınca duasının Türkçe meali ise şöyledir:

 Ey Cebrail’in, Mikail’in, İsrafil’in, Azrail’in, İbrahim’in İsmail’in, İshak ve Yakub’un rabbi Allah’ım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran’ı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah’a aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş.

Berekete nail olmak için dua okumak isteyen ancak karınca duası konusunda şüpheleri olan müminler aşağıdaki duaları okuyabilirler. Sözleri aktarılan bu duaların hepsi Kuran ayetlerine dayanmaktadır. Bu itibarla gönül rahatlığı ile okunabilecek sahih dualardır.

İş yerlerinde bereket hasıl olmasını sağlayan dua

Büyük alimler Müminun suresinin 29. ayeti kerimesinin okunduğu iş yerlerinde bolluk bereket ihsan edileceğini ifade etmektedir. Duanın sabahın erken saatlerinde okunması inşallah daha tesirli olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve kul rabbi enzilnî munzelen mubâreken ve ente hayrul munzilîn. (amin)

Duanın Türkçe meali

“Yine de ki: “Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen, konuk edenlerin en hayırlısısın.” (Müminun-29)

İş arayanlara veya iş kuranlara okumaları tavsiye edilen dua

Haşr suresinin 24. ayeti kerimesi inşallah rızık mücadelesine giren müminlerin alınlarının akıyla rızıklarını kazanmalarına vesile olmaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim

Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu. (amin)

Duanın Türkçe karşılığı

O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Haşr-24)

Aile fertlerinin okuması tavsiye edilen bereket duası

Maun suresinin sayısız faziletinin olduğu ve bu hikmetlerinden birisinin de berekete vesile kılındığı belirtilmiştir. Bu surenin devamlı okunduğu evlerde inşallah geçim sıkıntısı olmayacak ve aile fertleri geniş bir rızık ile nasipleneceklerdir.

Bismillahirrahmanirrahim

E raeytellezi yükezzibü bid din. Fe zalikellezi yedu’ul yetim. Ve la yehuddu ala taamil miskin. Fe veylün lil müsallin. Ellezine hüm an salatihim sahun. Ellezine hüm yüraun. Ve yemneunel maun. (amin)

 Maun suresinin Türkçe meali

“Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar, yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır ve hayra da mâni olurlar.”

Gerçekten de Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı, çok güçlü dualarla dolu muazzam bir kitap. Okuyucu yorumlarını okuyunca mucizeye zaten şahit olacaksınız. Bu kitap gerçekten hayatınızı değiştirecek.

Şuraya tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce mucizevi yorum var, artık kendinize bir fırsat vermenin vakti geldi:

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top