Gideni Kesin Döndüren Dua Oku, Sevdiğine Yeniden Kavuş!

Dostlarım, terk edildim, öylesine yüce bir aşk ile seviyordum ki onu, bu terk ediliş, benim için bir nevi ölüm oldu, yine de ona olan aşkım sebebiyle çare aramaktan vazgeçmedim; çünkü sevdiğim erkeğin buna değdiğini düşünüyordum hâlâ. Bu düşünceyle gideni kesin döndüren dua ile karşılaşmadan evvel, ilk durağım bir medyum oldu. Keşke bütün bunlar yaşanmadan önce gideni kesin döndüren duayı bulsaydım, ama nasip işte, olmadı.

Neyse bu medyum benden sevdiğim erkeği geri döndürme karşılığında 1000 TL istedi, tabi tereddütsüz verdim, ama nafile. Bekle ki dönsün, nerde!

Böyle böyle, çözüm yolu ararken, daha doğrusu kalp ağrılarımı yatıştırmaya çalışırken birdenbire gideni kesin döndüren dua ile karşılaştım, hem de hiç beklemediğim bir şekilde. Eskiden nefret ettiğim bir komşu, yanıma yaklaşıp kulağıma şunları fısıldadı:

  • “Eğer gideni kesin döndüren duanın gücünü bilseydin, hiçbir medyuma gitmezdin.”

Ben, hiç kimseye medyuma gittiğimi falan söylememiştim, nereden bilebilirdi bu adam benim medyuma gittiğimi? Sordum, sen ne diyorsun, dedim. Korkma, dedi, bize bazı gerçekler ayan olur, dedi ve ekledi:

  • “Gel sana gideni kesin döndüren duayı öğreteyim de artık kendi söküğünü kendin dik, yaralarını sar, erkek arkadaşınla mutlu bir hayat yaşa.”

Benim şaşkın bakışlarımı fark etmiş olmalı ki, bu komşum (eskiden nefret ettiğim, şimdi başıma taç ettiğim bu adam) bana her şeyi bir bir anlattı.

Demek ki adam havas ilmi ile meşgul olan yüksek makam sahibi bir zat imiş, tabi bunu açık açık söylemedi, ben zaman içinde fark ettim. Hiçbir ücret de talep etmedi, zaten böyle yüce gönüllü kişiler, ücret talep etmez.

Hasılı, gökte ararken yerde karşıma çıkan bu semavi adam, bana gideni kesin döndüren duanın tam 3 farklı çeşidini anlattı, hepsini harfi harfine tarif etti, doğru yap, sevdiğin erkek geri gelsin, dedi. Ne mi oldu? E, bu yazıyı yazıp sevincimi dile getirdiğime göre…

Evet, Allah ondan razı olsun ki beni bu çileden kurtardı, aşk acısının tarifsiz ateşi, ciğerimi yakmak üzereyken yüreğime su serpti, erkek arkadaşım da gideni kesin döndüren duanın kudreti ile bana geri döndü.

Şimdi bu mübarek adamın bana tarif ettiği, yapmamı sağladığı 3 gideni kesin döndüren duayı da sizinle paylaşıyorum, bu 3 duadan birini bile doğru şekilde tatbik edenler daima sevdikleri insanın geri dönmesi mutluluğuna ulaşmıştır, hele ki 3’ünü de yaparsanız neredeyse kesin şekilde sevdiğiniz dönecektir.

1- İlk Dua, Tesbihle Yapılan Gideni Kesin Döndüren Duadır

İlk gideni kesin döndüren dua, aynı zamanda niyazın orijinal sözlerini de taşıması nedeniyle güçlüdür, hem de insanın tarif sınırını aşacak kadar güçlüdür.

Bu uygulama için, hafta içinde ya da hafta sonunda herhangi bir günü seçin, ama imkân varsa çarşamba gecesi, saat 12 ile 3 arasında bir zaman zarfında bu duayı, bir tesbih ile şöyle yapın:

Tesbih, mutlaka 99 taneli ve kırmızı olmalı, bazıları sarı tesbihin de olduğunu söyler, ama bahsini ettiğim zat, bana gideni kesin döndüren duanın tam teşekküllü tarifini verirken tesbihin mutlaka kırmızı olması gerektiğine bilhassa değindi.

99 taneli kırmızı tesbihin her bir tanesine şu sözcükleri 1 defa okuyun:

“Bihürmeti Adem Safiyullâh ve bihürmeti Nuh Neciyyullâh ve bihürmeti İbrahim Halîlullâh. Ve bihürmeti Musa Kelîmullâh ve bihürmeti İsâ Rûhullâh. Ve bihürmeti Yusuf sıddîkullâh ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllâhü Aleyhi Vesellem Habîbullâh.

İlâhî, yüz yirmi dört bin peygamberler hürmeti için, “…”ın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.”

Bu duada tırnak içindeki 3 noktanın “…” bulunduğu yere, gideni kesin döndüren dua yaptığınız kişinin adını koyun, yani uygulama sırasında o kişinin ismini okuyun.

Tesbihle yapılan bu duada asıl sır, geceyi tutturmak, yani çarşamba gecesine dikkat etmek, aynı zamanda 12 ile 3 arasını tutturmak ve 99 defa kırmızı tesbihe bu orijinal sözleri okurken, birliktelik hayaline dikkat etmektir. Birliktelik hayali de ne peki?

Bu hayal, sevdiğiniz, geri gelmesini arzuladığınız erkeğin ya da kadının gideni kesin döndüren dua içinde yer alması olarak tarif edilmiştir, yani uygulama sırasında o kişi ile sizin el ele, göz göze olacak şekilde bir hayalde birlikte olmanız gerekir. Zaten bu hayal, güçlü şekilde kurulunca bir süre sonra hayal olmaktan çıkıp hakikat haline geliyor.

Burada tırnak içindeki kısımda da önemli bir ayrıntı var, eğer geri dönmesini sağlamaya çabaladığınız kişinin anne adını biliyorsanız o boşluğa “Fatma’dan doğma Ali” gibi bir ifade yerleştirin, öyle okuyun. Yani önce o şahsın anne adını söyleyin, daha sonra ise kendi adını. Böylesi, daha makbul olacak, gideni kesin döndüren duanın kabulünü sağlamlaştıran bir unsur olacaktır.

Tam doğru yapılması halinde (ardından bu gideni kesin döndüren duada kullanılan tesbihin de saklanması halinde) 7 gün gibi kısa bir süre, o şahsın geri dönüşüne yeterli olacaktır, bende de birçok kişide de aynen böyle oldu, sıra sizde inşallah.

Yalnız, parantez içinde de belirttiğim gibi, tesbihin saklanması noktası da ehemmiyetli, çünkü tesbihi bu 7 gün boyunca bir kabın içine konulan suda muhafaza etmek gerekir. Kap suyla doldurulur, içine tesbih konulur, üstü örtülür, 7 gün orada kalır, iyice korunur. 7 günden sonra, zaten sevdiğiniz şahıs geldiğinde o kapta bulunan kırmızı tesbihin oradan alınıp bir kumun içine saklanması gerekmektedir. Bunun için de ayrıca bir kap içine kum konulur, tesbih sürekli o kumun içinde muhafaza edilir.

Artık ikinci gideni kesin döndüren duayı, yani Ayetel Kürsi ile yapılanı anlatalım:

2- Tam 5 Günde Gideni Geri Döndüren İkinci Dua Ayetel Kürsi ile Yapılır

Bu dua, uygulaması daha basit bir niyaz, ama uygulamanın basit olması sizi aldatmasın, çünkü basit olduğu kadar da tesirlidir, çünkü içinde Ayetel Kürsi bulunmaktadır.

Önce şu söze dikkat edin:

“İçinde Ayetel Kürsi yer alan bir dua, Kur’an’ın bereketini taşır, her zorluğun üstesinden gelir, her badireyi suhulet ile atlatır, her güçlüğe göğüs gerer, her engeli aşar, eninde sonunda hedefine ulaşır. Çünkü Ayetel Kürsi, bir iksiri azamdır ki hâlâ hiçbir Allah’ın kulu, onun sırrına erememiştir, o bir kapalı kutu gibidir, açabilene aşk olsun.”

Evet, bu sözler bir evliya tarafından Ayetel Kürsi hakkında söylenmiş, bu nedenle bir nevi gideni kesin döndüren dua için de söylenmiştir anlamına gelir. O halde gideni kesin döndüren dua günah mı gibi soruları aklınızdan atın, uygulamayı yapmaya başlayın:

Bir küçük ayna bulun, bu aynanın üstüne 3 tane pirinç tanesi koyun, bunları bir sabah namazı sonrasında (mümkünse cuma sabahı, değilse haftanın herhangi bir günü sabah namazı sonrasında) yapın. Bu aynanın üstüne koyduğunuz pirinç tanelerinden ilkine 7 defa Ayetel Kürsi okuyun, yine aynanın üzerine bırakın.

İkinci pirincin üzerine 33 kez besmele-i şerif okuyun, yani Bismillahirrahmanirrahîm deyin.

Ve üçüncü pirince de şunu okuyun:

“Bir aynada birleşti, yalan dolan tükendi, ayrılık geldi çattı, ama bunlar nafile, çünkü Ayetel Kürsi imdadıma yetişti, güneş batsa da olmaz, tufan çıksa da olmaz, sular çekilse bile, yerden bir yığın felaket tevellüt edip çıksa, tüm bu musibetlerin ardı arkası gelir, kesilir tüm bu dertler, çünkü Ayetel Kürsi, bereketiyle geldi, bizden alınan şeyi, bizlere geri verdi.”

Bu üçüncü pirinci de yerine koyun, sonra aynayı da bu 3 pirinç tanesini de bir kesenin içine yerleştirin, hani kuyumcularda olan kadife keseler var ya, işte öyle bir kese olmalı. Yalnız bu uygulama, aynı kese, aynı ayna ve aynı pirinçler ile aynı şekilde, 3 hafta boyunca aynı vakitlerde yapılmalıdır.

Bu uygulama, ilk yapılışının ardından tam 5 gün geçince, sevilen ve istenen kişiyi geri döndürür, fakat tam etkisini göstermesi için 2 hafta daha devam edilmesi şarttır. Bu nedenle keseyi, aynayı ve pirinçleri iyice saklamak ve ilerleyen 2 hafta boyunca da uygulamayı tekrar etmek çok mühimdir.

Bazen de gideni kesin döndüren dua 5 gün içinde tesir etmez, tamı tamına 3’üncü hafta da uygulama yapıldıktan hemen sonra etkisi görülür, bu, artık sizin şansınız ile alakalı bir durum.

Uygulama 3 hafta sürdürülür, sonra kese içindeki pirinçler suya atılır, akıp gitmesi izlenir, ayna da aynı suya bırakılır, kese ise korunmaya devam edilir, böylece gideni kesin döndüren dua da tam etkisini göstermeyi sürdürür.

Hemen şunu da değinmek zorundayım, gideni kesin döndüren dua okuyanlar genelde özensiz ve dikkatsiz davranır, bu nedenle de muradına kavuşamaz; oysaki arzulanan ve geri dönmesi istenen kişi, bu kadar basit olmamalı, yani amacınız yeniden onun size aşkla bakması ise belli bir ritüeli yerine getirmeniz de şarttır, değil mi? Yani sonuçta armut piş, ağzıma düş şeklinde bir yaklaşım yanlıştır, emek olmadan yemek olmaz.

Şimdi artık son gideni kesin döndüren duaya geçelim, yani resim ile yapılan şu meşhur uygulamaya:

3- Üçüncü Uygulama Resime Okunan Gideni Kesin Döndüren Dua Sözleridir

Resime okunan gideni kesin döndüren duada ise, birçok insanın yanlış anladığı fotoğraf durumu asla söz konusu değil, adı üstünde resim; yani fotoğraf değil. İyi de ben nasıl resim çizeceğim, dediğinizi duyar gibiyim. Evet, ben de öyle demiştim, ama çizilecek resmin çok basit olduğunu anlayınca rahatlamıştım tabi.

Siz de rahatlayın, çünkü gideni kesin döndüren duanın bu versiyonunda kullanılan resim, üç çizgiden, bir de yuvarlaktan oluşur; üç çizgi, iki bacağı, bir de bedenin düz çizgisini simgeler; bir yuvarlak ise kafayı simgeler.

Bakın tekrar ediyorum, bu resim öyle ünlü ressamların yaptığı olağanüstü tablolar gibi olmak zorunda değil, sadece basit bir iki çizim yeterlidir, çünkü amaç resmin sizi ve onu simgelemesidir.

Şimdi iki kağıt alın, ilkine onun sembolik resmini yapın, ikinci kağıdaysa kendi sembolik resminizin çizimini yapın, ardından, bu iki kağıdı üst üste koyup bir toplu iğne ile birbirine iliştirin.

Bu haliyle, kağıtlara şunları okuyun:

“İki resim bir olsun, kağıtlar da yer olsun, gideni kesin döndüren duayla gönlümüz diri olsun, sultanın emrivaki yaptığı kullar gibi, emrivaki olmadan bu duamız kabule karin olsun. İnsanın hoşnutluğu, bir tebessüm haline gelerek bize rehber olsun, mutluluğun bayrağı her tarafa dikilsin, mahzun gönüller gülsün.”

Bu tılsım dolu sözcükler, resime okunan duanın son aşaması olarak üst üste konulan 2 kağıdın üzerine 3 defa okunur, bunu müteakip kağıtlar (toplu iğne üzerlerinde kalacak şekilde) dışarıya götürülür, suya batırlır ve yeniden eve getirilir. Bu uygulama, dışarıdaki mahlukata da, bak ben gideni kesin döndüren duayı yaptım, bunu bilin ve engellemeye çalışmayın, sular da şahidimdir mesajını verir. Evde bu kağıtlar saklanır, ta ki istenen ve beklenen kişi gelinceye kadar bu iki ıslak kağıt orada kalmalıdır. O geldikten sonra, kağıtlar da toplu iğne de atılır, enerji döngüsü tamamlanmış olur.

Tekrar etmekte fayda var ki bir duayı zaten yaptım, artık diğer ikisini yapmasam da olur, bu bana yeter, demeyin, zira hangisinin size hitap eden gideni kesin döndüren dua olduğunu asla bilemezsiniz, bunu bilmenin bir yolu da yok zaten. Gerekirse aralıklı olarak üçünü de tecrübe edin, bahtiyarlık sizin de hakkınız.

Gerçekten de En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı, çok güçlü dualarla dolu muazzam bir kitap. Okuyucu yorumlarını okuyunca mucizeye zaten şahit olacaksınız. En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı gerçekten hayatınızı değiştirecek.

Şuraya tıklayıp En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nı indirin.

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce mucizevi yorum var, artık kendinize bir fırsat vermenin vakti geldi:

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top