Doğumda Okunacak Dualar ile Şifa ve Huzur Bulacaksınız

Doğumda okunacak duaların sözleri ve dua etme adabı

Doğumda okunacak dualar doğrudan Kuran ayetlerine dayanmaktadır ve olumlu tesirlerine dair pek çok anlatım bulunmaktadır.

Doğumun kolay geçmesi, doğum sancılarının hafiflemesi, doğumdan duyulan korkuların giderilmesi, riskli doğumların kazasız belasız atlatılması ve doğum sürecinde dayanma gücüne sahip olunması gibi farklı amaçlarla okunan 5 sahih dua vardır.

Bu yazımızda doğum ile ilgili duaların sözlerini paylaşacağız ve dua etme adabı hakkında önemli bilgiler vereceğiz.

Doğumda okunacak dualar gebe kadının yakınları tarafından da okunabilir

Doğum yapacak bir kadının bizzat dua ederek doğuma hazırlanması büyük önem arz etmektedir. Zira duaların maddi manevi yönden sayısız fazileti vardır.

Ancak doğum duaları gibi “hayır dileme duaları” kişilerin yakınları tarafından vekaleten de okunabilir. Bu durumda da inşallah dua tesirini gösterecek ve doğum süreci hayırlı biçimde neticelenecektir.

Hamilelik sürecinde ve doğumda doktor desteği şart!

Sağlık ile ilgili duaları okuyacak kişilere büyük alimler mutlaka doktor desteği alınması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Hamilelik sırasında tüm tahlillerin yapılmasına, hamileliğin aşama aşama takip edilmesine ve doğumun tam teşeküllü bir hastanede yapılmasına dikkat etmek gerekir.

Tabi tüm tıbbı sorumluluklar alındıktan sonra duaların manevi gücünden de faydalanılacak ve her şeyde son takdir yetkisinin yüce Allah’ta olduğu kabul edilecektir.

İşte doğum mevzusu ile alakalı okunan en etkili dualar

Doğumun rahat gerçekleşmesi için okunan dua

Meryem suresinin 24. ayeti olan bu dua doğum sancısı çeken Hz. Meryem’e  Cebrail’in söylediği sözlerden oluşmaktadır.

Doğum esnasında doğum yapan kadın veya bir yakını bu ayeti okursa inşallah doğum kolay geçecektir.

Bismillahirrahmanirrahim

Fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya (amin)

Ayetin Türkçe karşılığı

Melek, Meryem’e, aşağı tarafından şöyle seslendi. “Sakın üzülme, Rabbin alt tarafında bir ırmak akıttı.” (Meryem-24)

Doğum sancılarının hafiflemesine vesile olan dua

Doğum sancıları başladığında Abese suresinin 20. ayeti okunursa inşallah kişi doğum sancılarını daha hafif biçimde atlatacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

Summessebiyle yesserehu. (amin)

Ayetin Türkçe karşılığı

Sonra ona yolu kolaylaştırdı. (Abese-20)

Riskli doğumlar öncesi okunacak dua

Eğer doğum riskli ise doğum yapacak kadının yakınları tüm sağlık tedbirlerini almak ve gerekli desteği vermekle yükümlüdür. Yani dini yönden böyle bir görevleri vardır ve bu görevden kaçamazlar.

Doğum yapacak kadının ve bebeğinin sağlığını güvenceye almak için tüm tedbirler alındıktan sonra Tevbe suresinin 129. ayeti okunacaktır:

Bismillahirrahmanirrahim

Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym (amin)

Ayetin Türkçe karşılığı

Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir.” (Tevbe-129)

Doğum öncesinde doğumdan korkup vesveseye kapılanların okuyacağı dua

Bazen doğumdan önce kadınlar doğum mevzusunu korkutucu bir durummuş gibi algılar ve vesveseye kapılır.

Halbuki doğum yüce Allah’ın kadınlara verdiği bir özelliktir ve tüm kadınların kolayca üstesinden gelebileceği bir süreçtir.

Eğer bir kadın doğum öncesinde vesveseye kapılmışsa İnşirah suresini okumalıdır. Bu sure inşallah kişinin her türlü ruhsal sıkıntıdan kurtulmasını sağlayacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab (amin)

İnşirah suresinin meali

“(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.”

Doğumun gerçekleşmesini bekleyen aile fertlerinin okuyacakları dua

Doğum süreci doğumu bekleyen aile bireyleri için de son derece önemlidir. Hatta doğumun gerçekleşmesini bekleyen şahıslar doğum yapan kişiden daha fazla sıkıntı yaşayabilmektedir. Bu şahısların Araf suresinin 54. ayeti kerimesini okumaları faydalı olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın.(amin)

Ayetin Türkçe karşılığı

“Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş’a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir.” (Araf-54)

Doğumda okunacak dualar kadar “doğumdan sonra okunacak dualar” da önemlidir

Doğum ile ilgili okunması tavsiye edilen 5 duanın sözlerini aktarırken “doğumdan sonra okunacak dua”ya da değinmekte fayda vardır.

Bu dua doğum yapan kadın ile bebeğinin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarına vesile olacaktır. Bu niyaz aynı zamanda hem annenin hem de bebeğin nazar dahil her tür şerden korunmasını da sağlayacaktır.

Felak ve Nas surelerinden oluşan ve Muavvizeteyn adı verilen duanın sözleri şöyledir:

Felak suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Kul e’uzü birabbilfelak. Minşerri ma halak. Ve min şerri ğasikın iza vekab. Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad. Ve min şerri hasidin iza hased (amin)

Nas suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Kul e’uzü birabbinnas. Melikinnas. İlahinnas. Min şerrilvesvasil hannas. Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas. Minel cinnetivennas (amin)

Felak suresinin Türkçe karşılığı

De ki: “Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden,

Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden.

Nas suresinin Türkçe karşılığı

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

İnsanların hükümdarına,

İnsanların ilâhına,

O sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Gebelik sürecinde ve doğumdan sonra “doğum gibi kutlu bir olayı” dualarla manevi yönden zenginleştirmek inşallah hayırlara vesile olacaktır.

Gerçekten de Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı, çok güçlü dualarla dolu muazzam bir kitap. Okuyucu yorumlarını okuyunca mucizeye zaten şahit olacaksınız. Bu kitap gerçekten hayatınızı değiştirecek.

Şuraya tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce mucizevi yorum var, artık kendinize bir fırsat vermenin vakti geldi:

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top