Deccal Gerçekten Ortaya Çıkacak mı? İşte Tüm Gerçekler!

Deccal nedir, bir insan mıdır yoksa olağanüstü bir güç mü?

Dini kitaplar tarandığında Deccal’in şu özelliklere sahip olduğu ortaya çıkar:

Deccal her şeyden önce bir insandır. Yani Deccal’in bir sembol olduğu şeklindeki ifadeler yanlıştır. Deccal’in ortaya çıkışı insan suretinde olacaktır. Ancak sıradan bir insanın özelliklerine sahip olmayacak olağanüstü yetenekleri olacaktır.

Bazı doğa olaylarına müdahale edebilecektir. Mesela yağmur yağdırabilecek ve bitkilerin çok kısa sürede olgunlaşıp meyve vermesini sağlayacaktır.

Rüzgar gibi hızlı olacak ve uzak mesafeleri bir anda kat edebilecektir.

Deccal’in yanında her zaman su ve ateş olacaktır. Ancak ateşi su, suyu da ateştir.

Bir gözü kör olup patlamış üzüm gibi dışarı fırlamıştır.

Deccal ayakları ayrık biçimde yürür.

Deccal, korkunç görünümlü biri olmasına rağmen sürekli inleyen, üzülen ve kederli bir insan görüntüsü ile toplumun önüne çıkacak.

Alnında iki gözünün ortasında kafir yazılıdır.

Genç bir kimsedir. Esmer tenli olup kısa boyludur. Ancak insanlara çok uzun gibi görünür. Bu haliyle heybetli bir cüssesi vardır.

Hz. Muhammed’in bir hadisi şerifine göre Deccal’in çıkışı

Deccal’in ahir zamanda çıkacak olan bir kıyamet alameti olduğunu Hz. Muhammed şu hadisi şerifinde dile getirmiştir:

“Şüphesiz on alamet ortaya çıkmadıkça kıyamet kopmayacaktır: Doğuda, batıda ve Arap yarımadasında bir yerin batması, dumanın çıkması, Deccal, Dabbetül Arz, Yecüc ve Mecüc, güneşin battığı yerden doğması ve Yemen’den bir ateşin çıkarak insanları toplanacakları yere (haşr yerine) sürmesi.” ( Müslim, İbni Mace, Ebu Davud)

Bu hadisten de anlaşıldığı üzere Deccal kıyametin tek belirtisi değildir. Kıyameti haber veren 10 belirtiden biridir. Ancak özellikleri itibari ile en korkunç kıyamet alameti olduğu rahatlıkla ifade edilebilir.

Deccal nerede ortaya çıkacak ve neler yapacaktır?

Deccal’in ortaya çıkacağı yer ne yazık ki İslam coğrafyasıdır. Hz. Muhammed bir hadisinde Deccal’in çıkış yeri konusunda şunları buyurmuştur:

“Deccal, doğuda Horasan denilen bir bölgeden çıkar. Yüzleri deri üzerine deri kaplanmış kalkanlar gibi olan bir kavim ona tabi olurlar.” (İbni Mace)

Deccal’in yaşadığı yerin büyük bir köşk şeklinde olacağı ve manastır biçiminde inşa edileceği ifade edilmiştir.

Deccal’in askeri karargah olarak Batı ülkelerinin birinde bir adayı kullanacağı ve savaşını buradan yürüteceği söylenir.

Deccal’in askerleri

Deccal’in askerleri bazen yakıp yıkarak bazen de kendilerini gizleyerek dünyanın büyük bir kısmını ele geçirecek.

Deccal mertçe savaşmayacak ve savaş sırasında her türlü gayri meşru yolu deneyecektir.

Casusluk faaliyeti askerlerinin en fazla yetenekli olduğu alan olacak.

Deccal’in askerleri ona çok bağlı olacak ve onun emirlerini yerine getirmek için çekinmeden ölüme gidebilecek.

İlginizi Çekebilir: Kan Büyüsünün Korkunç Etkileri

Deccal kısa sürede güçlenerek dünyanın büyük bir kısmını ele geçirecek

Deccal ilk çıktığı dönemde kendisini peygamber ilan edecek. Kendisine bağlı olanların hemen bu yalana inandığını görünce bu sefer kendisini Allah ilan edecek. Yandaşları yine kendisini desteklemeye devam edecek. Salih Müslümanlar ise her zaman ona karşı çıkacak ve onunla şiddetli bir savaşa girişecek.

Deccal kendisine karşı çıkanları yaptığı cehenneme atacak. Ancak onun cehennemi cennet, cenneti ise cehennem olacak.

Deccal kendisine inanları kısa sürede zengin edecek, kendisine inanmayanları ise her türlü baskı altında ezmeye çalışacak.

Deccal’in sözlerine en hızlı kananlar kadınlar olacak. Ayrıca Yahudi ulusunun büyük bir kısmı da onun sözlerinin doğru olduğunu zannederek onu destekleyecek.

Deccal’in her yerden ve dolayısıyla da Müslüman ülkelerden de epey destekçisi olacak. Ona bağlı Müslümanlar sadece 3 vakit namaz kılacaklar ve çoğu zaman bu üç vakti birleştirerek tek seferde namazlarını kılacaklardır. Yine ona inanan Müslümanlar Kuran’ı okuyacaklar fakat ondan bir şey anlamayacaklardır. Yani sadece görünüşte Müslüman olan ve dinin özünden uzaklaşan kişiler olacaklardır.

Deccal’in yeryüzündeki hakimiyetinin 40 yıl ya da 40 ay süreceği ifade edilmektedir. Bazı kaynaklar ise bu sürenin 40 gün olduğunu söylemektedir. Ancak en güçlü görüş 40 yıl hüküm süreceği yönündedir.

Deccal hüküm sürdüğü dönemde karşısına çıkan birçok orduyu yenecek ve “büyük bir komutan” olarak anılacaktır. Ancak o ve ordusu sadece şeytana hizmet eden şer bir güç olacaktır.

Deccal’in giremeyeceği şehirler

Deccal’in tüm dünyayı istila edeceği fakat Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa’ya giremeyeceği ifade edilmektedir. Çünkü bu kutsal mekanlar Allah’ın koruması altındadır.

Bu üç belde dışında Deccal’in giremeyeceği ülke kalmayacak.

“İki Mesih’in Savaşı” ne demektir?

Mesih kelimesi hem “doğru yolu gösteren” hem de “doğru yoldan saptıran” manasına gelmektedir.

Doğru yolu gösteren Mesih’in Hz. İsa olduğu ve doğru yoldan saptıran Mesih’in ise Deccal olduğu ifade edilir.

Ahir zamanda İsa Mesih’in ordusunun Deccal Mesih’in ordusunu yeneceği ve dünyayı bu büyük fitneden kurtaracağı söylenir.

Deccal’in kelime anlamı nedir?

Deccal kelimesi bir şeyi farklı göstermek, boyamak, örtmek anlamına gelen “decl” kökünden türemiştir. Decl ise çok yalancı, aldatıcı, hilekar manasındadır.

Deccal ahir zamanda çıkacak korkunç fitneye verilen isimdir. Bu fitne bir insan suretinde olacak ve yetenekleri ile insanları peşinden sürükleyecektir. Deccal din düşmanıdır ve tek gayesi dini ortadan kaldırmaktır.

Deccal sadece İslam’da geçen bir kavram değildir

Deccal ifadesi tüm semavi dinlerde bulunmaktadır. Tevrat ve İncil’de Deccal hakkında bilgi verilen bölümler vardır. Hz. Muhammed’in hadislerinde de bu korkunç fitneye dair bilgiler verilmiştir. Yani Deccal pek çok dinin ortak motifidir bu yönüyle inkar edilemeyecek bir gerçekliğe işaret etmektedir.

Deccal kavramı Kuran-ı Kerim’de geçmez

Tevrat ve İncil’de Deccal kelimesi doğrudan kullanılmıştır. Ancak son kutsal kitap olan Kuran-ı Kerim’de bu kavram geçmez. Bunun elbette ki pek çok hikmeti vardır. Ancak Deccal üzerine söylenmiş sahih hadisler vardır.

Deccal ifadesi Kuran’da geçmemesine rağmen Hz. Peygamberin hadislerinde sıkça vurgulanmasından ötürü varlığına kesinlikle inanılmalıdır. İslam alimleri “Deccal yoktur.” gibi bir ifadenin doğru olmayacağını zira İslam Peygamberinin mutlak surette “Çıkacak” dediği bir alametin inkarının mümkün olmadığını beyan etmişlerdir.

Gerçekten de Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı, çok güçlü dualarla dolu muazzam bir kitap. Okuyucu yorumlarını okuyunca mucizeye zaten şahit olacaksınız. Bu kitap gerçekten hayatınızı değiştirecek.

Şuraya tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce mucizevi yorum var, artık kendinize bir fırsat vermenin vakti geldi:

 

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top