Bu 7 Şifa Ayeti Sağlıklı Bir Yaşama Vesile Olmaktadır

Kuran’dan şifa duası hükmünde okunan ayeti kerimeler ve anlamları

Kuran-ı Kerim en büyük şifa kaynağıdır. Kuran ayetleri de şifa duası hükmünde okunan en etkili niyazlardır.

Bu yazımızda şifa ayetlerinin sözleri ile faziletleri hakkında ayrıntılı bilgiler vereceğiz. Yazımızın sonunda ise en etkili dualara yer veren muazzam bir eser hakkında tavsiyede bulunacağız.

İşte şifa ayetleri olarak okunan ve muazzam tesirlerine defalarca tanık olunan en etkili dua hükmündeki ayetler

Şifa ayetleri 1

Hem bedensel hem de ruhsal rahatsızlıkların şifası için okunan Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi olarak bilinen Bakara suresinin 255. ayeti en etkili şifa dualarından biridir. Bu ayette Allah’ın isimleri zikredilerek yüceliğine dair beyanlarda bulunulmuştur. Ayetel Kürsi duası “duaların şahı” olarak kabul edilmektedir ve inşallah okuyan müminlerin esenliğe kavuşmasına vesile olmaktadır.

Ayetel Kürsi’nin sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te’huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym. (Bakara-255)

Ayetel Kürsi’nin Türkçe meali

Bismillahirrahmanirrahim

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur.  O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?  O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. (Bakara-255)

Şifa ayetleri 2

Ağır hastalığı olanların okuyacakları şifa duası

Haşr suresinin son üç ayeti kerimesi çok ağır hastalığı bulunan kişiler tarafından okunduğunda inşallah şifaya vesile olmaktadır. Bu ayetler aynı zamanda dilek duası olarak da okunabilmektedir.

Haşr suresinin son üç ayetinin sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.

Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.

Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu. (Haşr-22,23,24)

Haşr suresinin son üç ayeti kerimesinin Türkçe meali

Bismillahirrahmanirrahim

O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı  da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Haşr-22,23,24)

Okumak İsteyebilirsiniz: Baş Ağrısına İyi Gelen Dualar

Şifa ayetleri 3

Nazar, büyü, vesvese, ruhsal daralma gibi her türlü şer durumun şifası için okunan Muavvizeteyn sureleri

Muavvizeteyn olarak bilinen sureler Felak ve Nas sureleridir. Bu iki sureyi peş peşe okuyan kişi inşallah her türlü olumsuzluğa karşı korunacaktır. Muavvizeteyn duasında önce Felak suresi ardından Nas suresi okunmaktadır.

Felak suresinin sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

Kul e’uzü birabbilfelak

Minşerri ma halak

Ve min şerri ğasikın iza vekab

Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad

Ve min şerri hasidin iza hased

Nas suresinin sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

Kul e’uzü birabbinnas

Melikinnas

İlahinnas

Min şerrilvesvasil hannas

Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas

Minel cinnetivennas

Felak suresinin Türkçe meali

Bismillahirrahmanirrahim

De ki: “Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden,

Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden.

Nas suresinin Türkçe meali

Bismillahirrahmanirrahim

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

İnsanların hükümdârına,

İnsanların ilâhına,

O sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Şifa ayetleri 4

Her türlü hastalık durumunda okunabilecek şifa ayeti

Şuara suresinin 80. ayeti kerimesi en etkili şifa duası hükmünde okunmaktadır. Bu ayeti kerimenin şifaya vesile olduğu pek çok mümin tarafından ifade edilmiştir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve iza merıdtü fe hüve yeşfın (Şuara-80)

Şura suresi 80. ayeti kerimesinin Türkçe meali

Bismillahirrahmanirrahim

“Hastalandığımda da O bana şifa verir.” (Şuara-80)

Şifa ayetleri 5

Şifa duası hükmünde okunabilen 7 esma

Allah’ın güzel isimlerinden olan şu esmaların nida şeklinde okunması inşallah şifaya vesile olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Hayy

Ya Metîn

Ya Hafîz

Ya Vehhâb

Ya Lâtîf

Ya Müheymin

Ya Selâm

Şifa duası hükmünde okunan esmaların Türkçe mealleri

El-Hayy : Her zaman diri olan

El-Metîn : Çok kuvvetli ve sağlam olan

El-Hafîz : Koruyan ve muhafaza eden.

El-Vehhâb : Sonsuz bağışlarda bulunan, kullarına karşılıksız veren.

El-Lâtîf : Sonsuz lütuf sahibi.

El-Müheymin : Gözeten ve koruyan.

El-Selâm : Kullarını güvende tutan, onlara merhamet eden.

Şifa ayetlerini okuyacak müminlerin dikkat etmeleri gereken 3 husus

Şifa ayetleri hasta kişiler tarafından okunabileceği gibi hastaların yakınları tarafından vekaleten de okunabilir.

Şifa ayetleri Kuran ayetlerine dayandığı için abdestli biçimde okunması çok daha makbul olacaktır.

Şifa ayetleri okuyup Rablerinin şifa vermesi için dua eden müminlerin hekim desteği de almaları gerekmektedir. İslam alimleri doktor gözetiminde hastalıkla mücadele edilmesini ve dua ederek manevi destek talep edilmesini önermektedir.

Gerçekten de Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı, çok güçlü dualarla dolu muazzam bir kitap. Okuyucu yorumlarını okuyunca mucizeye zaten şahit olacaksınız. Bu kitap gerçekten hayatınızı değiştirecek.

Şuraya tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce mucizevi yorum var, artık kendinize bir fırsat vermenin vakti geldi:

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top