Bol Kazanç İçin Dua Böyle Okunur

bol kazanç için dua

Bol kazanç için dua Nedir, Faziletleri Nedir, Nasıl Yapılır?

Eğer bol kazanç için dua ile ilgili her türlü detayı öğrenmek istiyorsanız, mutlaka sonuna dek okuyun.

  • İnanlar için dua; kendisi için iyi ve hayırlı olanı Allah’tan istemesidir. Bereket duası ise kazancımızın helalinden artmasına dair edilen duadır.

Bu kapsamda bol kazanç için duanın bir diğer adının da karınca duası olduğu bilinmektedir. Bereket duasının içeriğinde Allah’ın isimleri yer almaktadır, bununla birlikte Ashabı Kehf’in de isimleri geçmektedir.

  • Allah’a gönülden edilen ve samimi bir yakarışla birlikte edilen dualar elbette ki tesirli dualar olarak tanımlanır.

Bol Kazanç İçin Dua Okumak Ne Kadar Doğrudur?

Şayet Peygamber Efendimizden gelmeyen ve kaynağı belli olmayan bir duadan söz ediyor olursak, elbette ki bu tip dualara temkinli yaklaşmakta fayda vardır.

Bununla birlikte dua, insanları güçlü kılan en önemli güç kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Allah’ın her şeye gücü yettiğine inanan ve yalnız Ondan isteyen insanların tesiri yüksek dualar edecekleri unutulmamalıdır. Bol kazanç için duayı da bu kapsamda değerlendirmek gerekmektedir.

Bol Kazanç İçin Dua Kuran’da Var mıdır?

Duaları sanki Kuran’da varmış gibi değerlendirmek; son derece hatalı bir yaklaşımdır, bundan dolayı bereket duası gibi duaları Kuran’la karşılaştırmamak gerekmektedir.

  • Zira bereket duasının Kur’an-ı Kerim’le bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu türdeki duaların esasında bazı büyük kişilerin oluşturmuş oldukları ve zaman içerisinde benimsenmiş dualar olduklarını unutmamak gerekir.

bol kazanç için dua

Bol Kazanç İçin Dua Neyi İfade Eder?

Bolluk duası yani bol kazanç için dua; Müslümanların berekete ve bolluğa erişebilmeleri için yapılan duadır. Bu duada insanlar Allah’tan yardım isteyerek; muradlarını dile getirirler. Hayırlı ve helal rızka sahip olmak isteyen Müslümanlar; bereket duasını yaparak; Allah’tan kendileri için en hayırlı olanı niyaz ederler. Bundan dolayı bereket duasının Müslümanlar açısından önemi büyüktür.

Bu Tesirli Duanın İçeriği Nedir?

Bol kazanç için dua, Cebrail’in, Azrail’in, İsrafil’in, İsmail’in, Yakub’un ve İshak’ın Rabbi Allah’ım sözüyle başlar. Devamında Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran-ı Kerim’i indiren Rabbim diye devam eder.

  • Ayrıca güç ve kudretin sadece Allah’a ait olduğunu belirterek; Allah’tan başka ilah olmadığı belirtilir. Duanın devamında; Peygamber Efendimizin apaçık bir elçi olduğundan da söz edilir.

Bol kazanç için dua içeriğinde Ey Rabbim diyerek, Allah’ın ikram ve celal sahibi olduğundan söz edilir. Sonrasında Allah’tan helal ve hoş olan rızıklardan istenir. Devamında ey merhametlilerin en merhametlisi denilerek; Ashabı Kehf’in isimleri sıralanır. Duada; Yemliha, Kıtmir, Debernuş, Şazenuş, Mislina, Kefeşteyyuş, Mekseklina ve Mernuş’un da isimleri geçer.

Bol Kazanç İçin Duanın Faziletleri Hakkında

Bu duayı okuyanların bol ve helal olan rızka sahip olacaklarına inanılır. Allah; bu duayı samimice okuyanlara; bol rızık vererek onlara helal kazanç sunar. Bol kazanç için dua; iş yerlerine hayırlı müşteriler kazandırırken; bol kazanç elde edilmesine de tesiri olur.

  • Yine belayı def ederek; bolluk ve bereket elde edilmesinde de bereket duasının son derece tesirli olduğuna inanılır. Ayrıca bu dua kişilerde manevi yönden de olumlu yönde etki bırakır. Böylece bu duayı okuyan kişiler sadece maddi olarak değil; manevi olarak da güç kazanırlar.

Bir yeri bereketlendirmek istiyorsanız; bereket duasını orada okuyarak, yine o yere asabilirsiniz. Misal bir bahçeniz var ve buranın bereketli olmasını mı Allah’tan istiyorsunuz? O zaman bereket duasını bahçenizde okuyarak, bahçenizde görünür bir yere asabilirsiniz.

  • Şayet iş yerinizin bereketlenmesini istiyorsanız; o zaman da iş yerinde bereket duasını okuyarak; bol kazanç için dua yazılı bir aksesuarı işyerinize asabilirsiniz.

Nimetlerimizin, ürünlerimizin ve kazançlarımızın bereketlenmesi için yapılan duada elbette ki Allah’ı zikretmemiz gerekir. Böylece Allah da inananlara yardım ederek; onların kazançlarının bereketlenmesini sağlar. Yine bol kazanç için dua okuyan kişinin yüzüne bir nur indiğine de inanılır. Bununla birlikte bu duayı okuyan müminin kalbinde bir güç bir yumuşama yaşanır.

bol kazanç için dua

Bol Kazanç İçin Dua Nasıl Yapılır?

Sessiz bir yerde 7 defa Fatiha, 3 kez İhlas ve 1 kez de Felak Suresini okuduktan sonra, şu duayı 7 defa üst üste okuyun:

Duanın Türkçe Okunuşu

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.”

Bol Kazanç İçin Dua Benzeri Müthiş Dualara da Bakmalısınız

Daha farklı dualarla hayatınıza anlam katmak istiyorsanız şu tavsiyenin tam size göre olduğundan eminiz:

Gerçekten de Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı, çok güçlü dualarla dolu muazzam bir kitap. Okuyucu yorumlarını okuyunca mucizeye zaten şahit olacaksınız. Bu kitap gerçekten hayatınızı değiştirecek.

Şuraya tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce mucizevi yorum var, artık kendinize bir fırsat vermenin vakti geldi:

Bol Kazanç İçin Dua Böyle Okunur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön