Araba Almak İçin Dua Nasıl Okunur, Sözleri Nelerdir?

Araba almak için dua sahih bir dua mıdır?

Araba almak için dua hakkında konuşulduğunda “arabanın eski çağlarda olmadığı dolayısıyla de araba almak için dua gibi bir niyazın da olamayacağı” görüşü dile getirmektedir.

Bu görüş son derece yüzeysel bir bakış açısıdır. Şayet duaları sadece geçmiş çağlarla sınırlı tutarsak dinin çağları aşan mucizevi yönünü inkâr etmiş oluruz.

Elbette ki İslam’ın ilk ortaya çıktığı dönemlerde günümüzdeki otomobiller yoktu. Ancak insanlar bir yerden bir yere gitmek için ihtiyaç duydukları bineklere sahip olmak için dua ederlerdi.

İşte burada sözlerini aktaracağımız dua da bu tarzda bir niyaz olup doğrudan doğruya Kuran ayetlerine dayanmaktadır.

Bu itibarla araba almak için duanın sahih bir dua olduğunu ve gönül rahatlığı ile okunabileceğini ifade etmek gerekir.

Araba almak için dua günün hangi vakti okunur?

Dilek ve hacet duaları günün her vakti okunabilecek niyazlardır. Ancak bu duvarların en makbul kabul edildiği vakitler sabah saatleri ile yatsı namazı sonralarıdır.

Araba almak için duanın yatsı namazından sonra ve uyumadan önce okunması tavsiye edilmektedir.

Araba almak için dua okunmadan önce yapılması gerekenler

Bu dua Kuran ayetlerine dayandığı için abdestli bir şekilde dua etmek daha doğru olacaktır.

Dua edilen yerin sessiz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir.

Dua edilen günlerde küçük de olsa bir miktar sadakanın ihtiyaç sahiplerine verilmesi rahmet kapılarının açılmasını sağlar ve inşallah dilek dualarının icabet görmesini temin eder.

Araba almak için dua gibi şahsi duaların edildiğine dair başka kişilere bilgi verilmemesi daha uygundur.

Bütün bunlardan öte duaların kabul görmesi için içten duygularla dua etmenin önemi kavranmalıdır.

Araba almak için dua kaç gün üst üste okunmalıdır?

Dilek dualarının belli bir okunma adeti yoktur. Bazı kitaplarda kimi özel dualar için 3, 7, 41, 163 gibi okunma adetleri verilmişse de araba almak için duada böyle bir tespit yoktur.

İstek hasıl oluncaya kadar, yani kişi bir araba sahibi oluncaya dek bu duaya devam etmek yerinde olacaktır.

Duanın her gün okunması zorunlu olmamakla birlikte duaları devamlı ve sabırla okumanın duanın kabulünü kolaylaştırdığını da bilmek gerekir.

Araba almak için duanın sözleri

Araba almak için duanın sözleri yüce Allah’ın rızık ve bereket ile ilgili 3 adet esması ile Haşr suresinin son üç ayeti kerimesinden oluşmaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Muhsî

Ya Ganiy

Ya Muğni

Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.

Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.

Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu. (amin)

Duanın Türkçe meali

Duanın başında nida edilen 3 esmanın anlamı

El-Muhsî esması “her şeyin sayısını ve miktarını bilen” manasındadır.

El-Ganiy esması “sonsuz zenginliğe sahip” anlamındadır.

El-Muğni esması ise “dilediğini zengin eden” demektir.

Haşr suresinin son üç ayetinin Türkçe karşılığı ise şöyledir:

O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybıda, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Haşr- 22, 23, 24)

Araba almak için dua okunurken sadece yukarıdaki Arapça kısımlar okunacaktır Türkçe mealler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Dua sözlerini bir oturuşta 3 defa peş peşe tekrar etmek duaya olan icabetin artmasını sağlamaktadır.

Arabaya sahip olduktan sonra okunması gereken dua

Bir mümin fiyatı ve niteliği ne olursa olsun bir arabaya sahip olduğu zaman Rabbine şükretmeli ve şu duayı okumalıdır.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve kalerkebu fıha bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbı le ğafurur rahıym. (amin)

Duanın Türkçe meali

(Nûh), “Binin ona. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah’ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” dedi. (Hûd- 41)

Bu dua inşallah araba alan kişinin kaza belalardan korunmasına vesile olacaktır.

Gerçekten de Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı, çok güçlü dualarla dolu muazzam bir kitap. Okuyucu yorumlarını okuyunca mucizeye zaten şahit olacaksınız. Bu kitap gerçekten hayatınızı değiştirecek.

Şuraya tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce mucizevi yorum var, artık kendinize bir fırsat vermenin vakti geldi:

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top